Kategori: Då och nu

Fof.se - För en framåtsträvande forskning

Förändringens vindar blåser upp till storm

Facebook, Instagram och Snapchat är idag en lika naturlig del av oss som musik på discot. Dessa ytterligheter har gått från att vara ett sätt att håll

Falsk idealisering

De sociala medierna har fört mycket gott med sig. Förutom att till stor del vara extremt effektiv när det kommer till marknadsföring har det även medf