Category: Då och nu

Fof.se - För en framåtsträvande forskning

Vad är bekvämlighet?

Det finns en drift i oss människor att skjuta på det som bör göras till morgondagen. Det här kan i vissa fall vara någonting bra men kan även skapa en

Förändringens vindar blåser upp till storm

Facebook, Instagram och Snapchat är idag en lika naturlig del av oss som musik på discot. Dessa ytterligheter har gått från att vara ett sätt att håll

Falsk idealisering

De sociala medierna har fört mycket gott med sig. Förutom att till stor del vara extremt effektiv när det kommer till marknadsföring har det även medf