Falsk idealisering

Falsk idealisering

De sociala medierna har fört mycket gott med sig. Förutom att till stor del vara extremt effektiv när det kommer till marknadsföring har det även medfört ett ökat intresse för träning i allmänhet. Det finns även möjlighet att kliva in i andra personers värld för att på så vis ta del av deras liv. Vi är nämligen experter på att dela med oss av vår vardag. Paradoxalt nog har de även till stor del gjort oss mindre sociala eftersom vi tenderar att i större utsträckning träffa personer digitalt än i det verkliga livet. Det här har också gett upphov till ett aldrig tidigare skådat bekräftelsebehov där vi ständigt behöver digital uppmuntran för att överhuvudtaget anse vardagen värdefull.

Träning och fitness har varit extremt utsatt och blivit som uppslukat av detta fenomen. Det har medfört en slags onaturlig hets där bland annat sociala medier existerar som en erkänd bov i dramat. Eftersom människor och samhället hela tiden pumpas med information samt riktlinjer för vad som bör eftersträvas är det inte heller särskilt konstigt att orimliga ideal uppstår. Det här i sin tur får många att må dåligt där framförallt tonårsflickor utgör en stor del.

Träning ska vara något som ska vara roligt och på samma gång utmanande samt främja välbefinnande och inte tvärtom.