Förändringens vindar blåser upp till storm

Förändringens vindar blåser upp till storm

Facebook, Instagram och Snapchat är idag en lika naturlig del av oss som musik på discot. Dessa ytterligheter har gått från att vara ett sätt att hålla kontakt samt dela upplevelser med människor till att helt och hållet styra våra liv. De har kommit att bli institutioner lika självklara som vård, skola och omsorg. Var vi än vänder våra blickar är det på något sätt kopplat till en social media. Det har inte bara förändrat hela medielandskapet i grunden utan även på djupet revolutionerat hela samhällen.

En gren som verkligen har fått sin beskärda del av kakan är träningssektorn. De sociala medierna har gett utrymme för dels en oändlig mängd information kring ämnet samt för människor skapat en helt ny syn på fenomenet. Eftersom flertalet idag redan lever sina liv genom dessa plattformar får också träningen exakt det utrymme samt uppmärksamhet den kan tänkas förtjäna. Dessa medier har i sin tur medfört att ett helt nytt beteende har uppstått.

Det handlar till mångt och mycket att få saker och ting att se bättre ut än hur det i själva verket förhåller sig samtidigt som den fysiska världen visar sig allt svagare.

Träningen ska i grunden handla om att bra vilket ofta får motsatt effekt.