Vad är bekvämlighet?

Vad är bekvämlighet?

Det finns en drift i oss människor att skjuta på det som bör göras till morgondagen. Det här kan i vissa fall vara någonting bra men kan även skapa en ond cirkel som inte riktigt går att kringgå. Begreppet är väl sammansvetsat med träning och fitness.

Hur många gånger har inte uttrycket “Jag orkar inte idag, det får bli imorgon” sagts med en direkt koppling till det där träningspasset som borde genomföras. Det finns en oskriven regel inom träningskretsar att så länge personen ifråga är frisk och i form för passet ska detsamma också utföras. Det här känns ganska logiskt men det gäller samtidigt att inte glömma allt det där andra vardagen eller helgen för den delen erbjuder i form av nöjen, måsten eller andra aktiviteter. Det gäller för gemene man att finna en balans där fullständig harmoni uppstår. Dessvärre har den oskrivna regeln även kommit att inkräkta på denna jämvikt genom att träningen till varje pris inte får undvikas. Det har blivit lite av ett brott att hoppa över dagens fysiska aktivitet även om anledningarna förhåller sig legitima.

Den här bekvämligheten har också skapat avtryck även på områden där träning inte nödvändigtvis ingår. Vi människor har en på gott och ont otrolig anpassningsförmåga vilket genom historiens gång på diverse sätt också fått sina konsekvenser. Dessa två går hand i hand och har på så vis blivit en del av vår natur. Samhället idag är till stor del skapat för att allt ska göras med en dator, surfplatta eller kanske framförallt mobiltelefon och därför ter det sig heller inte särskilt konstigt att bekvämlighet föds ur anpassningsförmåga. Det fascinerande är att vi människor inte är skapta för detta samhälle utan forskning visar på att våra hjärnor fortfarande lever kvar i jägarsamhället.