Den individuella tapeten

Den individuella tapeten

Vad är träning och fitness för dig?

Frågan kanske inte har ett definitivt svar. Kanske är det en produkt av själva livssituationen. Kanske beror det på vilken umgängeskrets individen har. Det kan även handla om hur omvärlden ser ut samt vilka ideal tidsepoken föder. De flesta av oss är nog överens när påståendet att det inte är detsamma för dig som det är för mig även om samma mål, tankar, känslor och inställningar kan förekomma.

Det här är också något som har varit en utgångspunkt samt kommit att utforma hela träningsvärlden. Oavsett om det gäller elit eller motionsidrott har gemene man något slags mål med sin träning även om hen inte reflekterar särskilt mycket kring detta. Skidåkaren som ska tävla på världscupen lägger förmodligen upp sin träning på ett annorlunda sätt än motionären som ska ställa upp i den lokala skidtävlingen för de kommunalt anställda inom vårdsektorn.

Förhåller det sig alltid så här? I det flesta fallen, ja, men det förekommer precis som med allt annat undantag även här. De senaste åren har det till skillnad från ett halvt sekel tillbaka nästan varit mer regel än undantag att även amatörer och motionärer lägger upp sina träningsprogram på elitnivå. Under 1950-talet påbörjades en uppbyggnad av skolidrotten grundad på vetenskap vilket också medförde en utveckling av samhällets syn i sin helhet.

Samhället är idag utformat efter att träning ska vara en viktig faktor för välmående även om det kanske inte alltid betyder att individen ifråga tillgodogör sig denna goda hälsa. Det finns så många andra aspekter att ta in att endast träning blir ett tämligen svagt bidrag i det här fallet vilket vi senare ska gå in mer på.

Det intressanta är att mänskligheten mer eller mindre har fått tillbaka den antika synen på träning och uppdaterat denna version samt vridit den ytterligare ett par varv för att på så vis utmana bristningsgränsen. Medvetenheten kring de goda aspekterna kring en stark hälsa går tillbaka drygt 2000 år i tiden men ändå är en oroväckande del av jordens befolkning överviktiga samt i riskzonen för både hjärt- och kärlsjukdomar. Här behöver hänsyn både tas till sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. För sjuttio år sedan var inte det generella samhället inriktat på träning och hälsa vilket också medförde att medborgare i allmänhet inte heller lade särskilt mycket energi på det. Idag är informationen överflödig och vi har allt vi behöver i fickan för att ta åt oss denna. Ändå lever den mänskliga bekvämligheten på många sätt kvar än idag.