En syn i ständig förändring

En syn i ständig förändring

När vi hör talas om begreppet, eller rättare sagt, fenomenet träning förekommer olika reaktioner beroende på individen i fråga. Det är ett förhållandevis brett område eftersom det i mångt och mycket är fysisk aktivitet i sin renaste form. Det kan vara fotboll, en promenad, barnens lek eller hoppa studsmatta. Adderar vi däremot fitness till kakan kan utgången bli något helt annat.

Det engelskklingande uttrycket har blivit ett sätt att försköna träning i sin helhet och när det benämns i diverse kretsar handlar det om något som är på riktigt. Det är inom detta område eliten befinner sig vilket också blivit något många på gott och ont försöker eftersträva.

Det är lätt att utgå från det faktum att träning och hälsa är en förhållandevis ny ytterlighet. Det är en sanning med modifikation eftersom det idag fungerar på ett helt annat sätt än vad det någonsin tidigare har gjort. Resan påbörjades redan för 2500 år sedan då antikens greker började utöva en form av organiserad idrott. Det var även det här som gav OS utrymme att överhuvudtaget existera. Många utgår säkerligen från att träning och fitness på sin höjd har drygt 100 år på nacken när det i själva verket uppstod redan innan Jesus tog sina första andetag. De dyrkade Gudarna var med i bilden och i träningens fall handlade det om en hyllning för Zeus.

Idrotterna i de olympiska spelen spred sig bland befolkningen och hälsa i allmänhet fick ett ganska starkt fäste. Under denna svunna tid inspirerades gemene man av att prova sig fram genom livet och träning var inget undantag. Detta var dåtidens trendsättning och värt att tänka på är att det inte ens fanns skymten av några sociala medier!

Kristendomens intågande i den civiliserade världen satte stopp för många dåtida aktiviteter. Träning och fitness för den delen var här inget undantag. Förutom för de högre stående klasserna fanns inte detta fenomen på kartan. Det skulle dröja fram tills 1800-talet innan den stora massan började med denna fortfarande till stor del outforskade rörelse. I takt med industrialisering, globalisering samt urbanisering började träning spridas bland klasserna. Det medförde en totalomvandling där de lägre stående samhällsskikten tog åt sig mer av träningskakan.

Utesluts det senaste decenniet har den allmänna synen på träning under slutet av 1800-talet samt 1900-talet varit att det bara är något för tyngdlyftare eller steoridpumpade bodybuildare. De olika kraftsporterna fick ett ordentligt lyft efter OS i Athen 1896 och träningen som folkrörelse blev en succé efter storfilmen Pumping Iron, vilken kretsar kring Arnold Schwarzeneggers förberedelser inför Mr Olympia 1975, samt skådespelerskan Jane Fondas måttligt populära hemmaträningsvideos under 1980-talet.

Precis som med mycket annat har även synen på träning skakats om i sina grundvalar de senaste åren. Människor i alla åldrar har förstått vikten av en stark fysisk samt psykisk hälsa vilket på gott och ont förändrat hela samhället.