Författare: rafaela

Fof.se - För en framåtsträvande forskning

En syn i ständig förändring

När vi hör talas om begreppet, eller rättare sagt, fenomenet träning förekommer olika reaktioner beroende på individen i fråga. Det är ett förhållande

Den individuella tapeten

Vad är träning och fitness för dig?
Frågan kanske inte har ett definitivt svar. Kanske är det en produkt av själva livssituationen. Kanske beror det p

Vad är bekvämlighet?

Det finns en drift i oss människor att skjuta på det som bör göras till morgondagen. Det här kan i vissa fall vara någonting bra men kan även skapa en

Förändringens vindar blåser upp till storm

Facebook, Instagram och Snapchat är idag en lika naturlig del av oss som musik på discot. Dessa ytterligheter har gått från att vara ett sätt att håll

Falsk idealisering

De sociala medierna har fört mycket gott med sig. Förutom att till stor del vara extremt effektiv när det kommer till marknadsföring har det även medf

En anpassande sektor

Idag finns det inga ursäkter för att inte ägna sig åt fysisk aktivitet. Det behöver inte tvunget handla om träning och fitness men det finns heller in

Omväxling förnöjer

En av de många fördelarna med träning är att den går att variera i all oändlighet. Dessvärre inser merparten av tränande inte detta utan kör på med sa